Lux Aeternus

Bleach | Hahmolomakkeet | Roolipelitaide, kartat ja sarjakuvat | Valokuvat | Sekalaiset | Vieraskirja | Linkit | Tietoa Minusta  

 

Shzoromeggan kulttiShzoromegga oli yksi suurista kaaoksen jumalista. Hän oli suojaava varjo, joka tarjosi avuttomille olennoille voimaa ja suojaa, näiden sielujaan vastaan. Häntä kutsuttiin sielujen ahmijaksi kaaoksen vastaisissa riveissä, ja suojaavaksi varjoksi kaaoksen riveissä, hän oli itseasiassa jonkinlainen suojelluksen jumala. Hän Taisteli Kajaborin puolella 'kaaoksen sisällissodissa', ja kaatui Kajaborin vastustajan Paholaisen (eli tässä yhteydessä Wakboth) kädestä. Hän saapui helvettiin ja taisteli Ty Kora Tekin kanssa, mutta vaikka Shzoromegga olisi normaalisti voittanut, oli hän nyt kuollut Paholaisen käden kautta, menettäen näin osan suurista voimistaan. Ty Kora Tek ei onnistunut tuhota Shzoromeggan sielua joten hän lukitsi Shzoromeggan sielun ruukkuun ja lukitsi sen Shornikonilla, estäen näin Shzoromeggan henkiinherätyksen... Ilman Shornikonia...

Shzoromeggan riimut ovat Varjo, Kaaos, Kuolema ja Mestaruus.

Maallikkojäsenyys
EDELLYTYKSET: Täytyy lahjoittaa 10 lunaria kultille, ja uhrata 50% taikapisteistään jokaisena tulipäivänä.
EDUT: Maallikkojäsenille opetetaan pimeys-ja hyökkäys henkiloitsuja, 20 L per piste, ei-valo loitsuja 100 L per piste ja valo-loitsuja 2000 L per piste (He eivät niin välitä minkälaisia loitsuja käyttävät, ja onhan Shzoromegga väärinkäytöksen jumala).

Noviisijäsenyys
EDELLYTYKSET KAAOKSEN OLENNOILLE: Täytyy vannoa suojelevansa muita Shzoromeggan palvelijoita ja uhrata yksi MHT-piste. Tämä vala on todellakin irvikuva valasta, jos sen rikkoo saa maksaa yhden lunarin kultille ilman muita seurauksia.
EDELLYTYKSET MUILLE: Kuten kaaosolennoilla, mutta täytyy puhua Yökieltä vähintään 25%, ja osata joku torjunta 45%.
EDUT: Noviiseille opetetaan ilmaiseksi yksi piste henkitaikuutta joka kolmas vuosi, ja lisää Maallikkojäsenten hinnoilla. Noviiseille opetetaan Sielutietoa 5% vuosi.
OMA HENKITAIKUUS: Sielutaito, Sielukilpi, Sielukatko, Sieluimu, Sieluhyökkäys, Sieluvasama, Sorinorin mahti, Sorinorin siirto, Verihaava, Mahtikilpi, punakaapu.
HENKITAIKUUS: Kaikki joita on saatavilla (20+d20 loitsua, enimmäkseen pimeys ja hyökkäys-loitsuja.).

Suojelijat (Riimulordit)
EDELLYTYKSET: Hakijan täytyy osata kaksi torjuntaa vähintään 90%,
yksi hyökkäys vähintään 85%, ja kolme seuraavista 90%: Hiipiminen, Piileskely, Puhetaito, Sielutieto, Yleistieto, Sotamoukari ja Ihmistieto. Lisäksi hänen täytyy 'herättää' sielunsa energia loitsulla Sorinorin mahti. Suojelijat saavat yhden pisteen MHT:a vuodessa.
HUOM: Suojelijat eivät voi yrittää jumalallista väliintuloa ennen kun Shzoromegga on vapaa (jolloin käytetään d10:ntä).
YLEINEN & OMA RIIMUTAIKUUS: Shzoromeggan on unohtanut kaiken riimutaikuutensa eikä voi edes vapauduttansa lahjoittaa riimutaikuutta.
EDUT:Shzoromeggan hurskaaiden, hurskauden etsijöiden, maallikoiden ja noviisien on autettava suojelijaa mikäli tämä joutuu pulaan josta ei selviä, hurskaille tämä on vain velvollisuus, muiden on tätä toteltava kuolemanrangaistuksen uhalla.

Hurskauden etsijät (akolyytit)
EDELLYTYKSET: Kuten papeilla

Hurskaat (Papit)
EDELLYTYKSET: Täytyy uhrata 4 MHT-pistettä Shzoromeggalle, heillä täytyy olla 90% seremonia, 50% torjunta, ja onnistua pyhyyskokeessa (MHTx3 tai alle d100:.lla, epäonnistuminen tietää kuolemaa). Hurskaan täytyy omistaa kultille 90% ajastaan, koko omaisuutensa ja 100% tuloistaan, mutta säilyttää oikeuden käyttää omaisuuttaan.
HUOM: Riimutaikuuden puutteen takia hurskaat opettelevat henkitaikuutta. Velhotaikuus ei ole kiellettyä, mutta kultti ei opeta sitä.
VAIN HURSKAIDEN HENKILOITSUT: Kutsu (Romivork), Vihi.

Pohdintaa
Shzoromeggan kultti on henkitaikuuteen perustuva kultti, eivätkä heidän loitsunsakaan tule Shzoromeggalta, ne ovat vain jäljennöksiä Shzoromeggan joskus opettaneista loitsuista, joten suurin osa Shzoromeggan palvojista jäävätkin palvojiksi vaikka Shzoromegga tuhoutuisikin lopullisesti, eivätkä ehkä koskaan saa tietää jumalansa kuolleen. Loitsu Sorinorin Mahti (joka esitellään alempana) on loitsu, joka muuttaa osan hahmon sielusta kaaokseksi, tämä tuomitsee automaattisesti kadotukseen, ja niin kauan kun hahmolla on Sielupisteitä voidaan tämä havaita Havaitse Kaaos-kyvyillä ja -loitsuilla kylläkin vain puolella onnistumismahdollisuuudella.

Shornikon
Shornikonia kuvataan kultin rituaaleissa nyrkin kokoisena timantiksi muotoillulla lasipallolla, joka useiden rituaalien aikana lopulta murskataan kuvaten Shzoromeggan tulevaa vapautumista. Shornikonin oikeaa muotoa ei tiedetä ja tämä tieto on kaikkien noviisia korkeampien tiedossa, mutta paremman tiedon puutteessa sitä käytetään rituaalisena välineenä kuitenkin. Itse shornikonin löytäminen ja tuhoaminen on yksi kultin päämääriä ja vaikka muutamat kultin vähistä kultisteista tekevätkin työtä tämän maalin eteen, keskittyy suurin osa kultista vain omien etujensa valvomiseen. Shornikonin etsintä ei siis ole toteutettu kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla.

SHZOROMEGGAN ERITYISKYKY
*Sielutieto (05%)
Tämän havaintokyvyn avulla voi Shzoromeggan palvoja voi nähdä kohteen taika-ja mahtipisteet, sekä henkiloitsut (Ei Riimu-tai Velholoitsuja!). Kykyä voi käyttää yhtä uhria vastaan kerran 24h, vaikka heitto epäonnistuisi. Lisäksi täytyy voittaa uhrin taikapisteet omilla MHT+Taikapisteillään , jos uhri voittaa saa hän pysyvän immuniteetin Sielutieto-kykyä vastaan ja +5% bonuksen kaikkia Shzoromeggan sieluloitsuja vastaan.

SHZOROMEGGAN OMAT HENKILOITSUT

*Sielutaito
Muuttuva Kosketus Väliaikainen Passiivinen
Tämä loitsu lisää +5% Sielutietoon jokaista käytettyä pistettä kohti.

*Sielukilpi
Muuttuva Kosketus Väliaikainen Passiivinen
Tämä loitsu lisää kohteelle viisi 'taikapistettä', sielutaito-kykyä vastaan. Nämä 'Taikapisteet' eivät auta muita loitsuja tai henkitaistelua vastaan.

*Sielukatko
Muuttuva Matka Välitön
Tämä loitsu pyrkii katkaisemaan kohteen sielun ja ruumiin yhteyden, ja surmaa kohteen, mikäli loitsija voittaa kohteen taikapisteet x1,5 loitsun loitsupisteillä. Ja mikäli vastustusheitto onnistuu kohde saa yhden pisteen vahinkoa kokonaiskestoonsa, ellei onnistu R-Rx3, tai alle heitossa. (Tämä loitsu on irvikuva riimuloitsusta henkikatkosta, jonka Shzoromegga tarjosi vapaana ollessaan. Tämän loitsun läpi saaminen on työn ja tuskan takana ja "suosittu" taktiikka onkin usean kulttilaisen heittää se yhtäaikaa samaa uhria vastaan, jolloin yksi saattaa mennäkin läpi)

*Sieluimu
Muuttuva Matka Välitön
Tämä loitsu imee kohteelta d2 taikapistettä loitsuun käytettyjä pisteitä kohden, jos tämä voittaa uhrin taikapisteet omillaan.

*Sieluhyökkäys
Muuttuva Matka Välitön
Tämä sallii loitsijan aloittaa henkitaistelun, joka ratkaistaan normaalein henkitaistelu säännöin, mutta ruumiita eivoi vallata ellei jompikumpi taistelijoista ole ruumiiton.

*Sieluvasama
4 pistettä Matka Välitön
Tämä loitsu laukaisee sieluenergiasta koostuvan vasaman, joka antaa kohteelle 2d6 pistettä vahinkoa ja 2d6 taikapisteen menetyksen jos uhri ei saa vastustettua MHT 25 omilla taikapisteillään. Tämän loitsun jokaista käyttöä varten täytyy loitsijan uhrata pysyvästi 1 sielupiste.

*Sorinorin mahti
6 pistettä Kosketus Pysyvä
Tämä loitsu herättää hahmon sielun kätketyn energian, siirtämällä vapaaehtoiselta hahmolta korkeintaan 6 MHT-pistettä sielupisteiksi. d3 sielupistettä jokaista uhrattua kolmea MHT-pistettä kohti. Tätä loitsua ei voi käyttää samaan henkilöön uudestaan.

*Sorinorin siirto
1 piste Kosketus Pysyvä
Tämä loitsu siirtää MHT-pisteitä Sielupisteiksi suhteessa 4 - d3:en. Tätä loitsua voi käyttää useampaan kertaan samaan henkilöön.

*Verihaava
3 pistettä Matka Välitön
Tämä loitsu voidaan heittää mihin tahansa melee-tai heittoaseeseen, jolloin aseeseen syttyy verenpunaninen hohde. Osuessaan ase aiheuttaa normaalin vahingon mutta jos kohde ei onnistu MHTx5 heitossa, saa hän yhden pisteen yleistä vahinkoa kokonaiskestoon verenvuotoon joka kierros kunnes haava sidotaan tai parannetaan loitsulla.

*Mahtikilpi
Muuttuva Kosketus Väliaikainen
Tähän loitsuun täytyy käyttää vähintään kaksi pistettä. Loitsu antaa jokaista kahta pistettä kohti yhden pisteen panssaria ja yhden pisteen loitsupanssaria henki-ja velholoitsuja vastaan ja puoli pistettä riimuloitsuja vastaan.

*Kutsu (Romivork)
5 pistettä Kosketus Väliaikainen
Tämä loitsu manaa esiin Romivork nimisen hengen, joka toimii kultin koston henkenä. Tällä on ÄLY 3 ja MHT 28. Mikäli tämä saa petturin hallintaan tämä palauttaa sen temppeliin jossa tämä surmataan ja Romivork palaa henkiulottuvuuteen. Omituista kyllä: Tämä loitsu ei ole rituaali vaan tavallinen henkiloitsu. Romivorkin uskotaankin olevan Shzoromeggan "vapaaehtoinen" palvelijahenki tai jopa osa itse Shzoromeggaa joka on kyennyt pakenemaan Ty Kora Tekin ruukusta.

*Vihi
1 piste Kosketus Pysyvä
Tähän loitsuun täytyy kohteen uhrata 1 MHT-piste. Sillä vihitään noviiseja Shzoromeggalle.
HUOM: Tämä loitsu ei ohjaa uhrattua MHT:a Shzoromeggalle, vaan se katoaa henkiulottuvuuden pyörteisiin, tämä loitsu on siis 'silmänlumetta', eikä aito Palvo (Jumalaa)-loitsu.

*Punakaapu
3 pistettä Rituaali Pysyvä
Tämä loitsu voidaan heittää vain savipäivänä, jolloin loitsija menettää 5 pistettä MHT:a. Pyrkien näin hartaan asemaan. Hän saa ilmaiseksi d3 Sielupistettä, ja hehkuu himmeästi punaisena d3 päivää, jona aikana hän ei saa poistua kultin tiloista erotuksen uhalla. Kun rituaali on lopulta valmis on loitsija valmis ottamaan osaa pyhyyskokeeseen.